Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ลูกหนี้นอกระบบ

      วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานการดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ 3/2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตรจัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร