Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่พบปะ-มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการประจำอำเภอ

     วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการประจำอำเภอ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทรายพูน และอำเภอสากเหล็ก ณ ห้องประชุมอำเภอทั้ง 2 แห่ง โดยเน้นย้ำประเด็นหลักการทำงาน ที่ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่น ต้องเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือนายอำเภอในการขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุข ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ Sky Walk ชานชะลาวัน ตึกโบราณตำนานรถไฟ ป่าดอกกระเจียวยักษ์ ทับคล้อ ซึ่งทั้งหมดประสบความสำเร็จล้วนเกิดจากคนพิจิตรทุกคน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร