Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "สกายวอร์คชานชาละวัน"

     วันที่  5 กันยายน 2561 เวลา  14.45 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์แก่ทีมงานช่อง True และคณะนักแสดงภาพยนตร์ซีรีย์ ศรีอโยธยา2 เกี่ยวกับ "สกายวอร์คชานชาละวัน" เพื่อเป็นการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ แห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร