Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลากลางพิจิตรในโอกาสเข้าเข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรก

     วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร จากนั้นเดินทางไปยังชั้น 4 ศาลากลางพิจิตร เข้ากราบสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเข้าปฏิบัติงานยังห้องทำงานภายในศาลากลางพิจิตร

    นายวิทยา มากปาน ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เช่นเดียวกับ
นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น โดยให้นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เข้ารับตำแหน่ง รองผู้ราชการจังหวัดพิจิตร โดยเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561

    สำหรับการปฏิบัติงานในวันแรก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรทั้งสองท่าน ได้เดินตรวจเยี่ยม พบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในศาลากลางพิจิตรทั้ง 4 ชั้น

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร