Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งวัดหิรัญญาราม

     วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมพระราชวิจิตรโมลี โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ชั้น 3 วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานการประชุม

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร