Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 10 ตุลาคม  2561 เวลา 13.30 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2561 โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร