Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานการประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

     วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานการประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการขยายพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร