Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สนช.พึ่งพอใจผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งพรมทอง อ.บึงนาราง จังหวัดพิจิตร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง นำคณะสนช.ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน เวทีภูมิภาค ประกอบด้วย 4 จังหวัดได้แก่ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ต่อคณะสนช.

     ในส่วนของจังหวัดพิจิตร คณะ สนช.ได้พึ่งพอใจผลการขัเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในทุกๆระดับ พร้อมยังชื่นชอบแนวทางการทำงานโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชน มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากนำผลิตผลในชุมชนมาแปลรูป ให้มีความทันสมัย พร้อมส่งออกไปจำหน่ายยังต่างจังหวัด และต่างประเทศ ทั้งนี้คณะสนช.ได้กล่าวต่อว่า จังหวัดพิจิตรมีผลการดำเนินการโครงการไทยนิยมอย่างชัดเจนซึ่งเกิดจากความรักและความสามัคคีในทุกๆภาคส่วน ที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างจริงจังหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

     ซึ่งหลังจากการประชุมในช่วงเช้าเสร็จสิ้น นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง พร้อมคณะได้ร่วมเปิดนิทรรศการ โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีการแสดงแผนที่ท่องเที่ยวของชุมชนต่างๆ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละชุมชน จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อเข้าเยี่ยมชมวัดโพธิ์ประทับช้างที่มีความเก่าแก่กว่า 300 ปี และเข้าสักการะสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือ จากนั้นเดินทางโดยรถไฟฟ้าต่อไปยังสวนส้มโออินทร์ทอง เพื่อชมสวนส้มโอที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว นวัตรวิถี และต่อด้วยการเยี่ยมชมกลุ่มแปรรูปส้มโอ เจ้าแรกของประเทศไทย ในชื่อแบรนด์ส้มโอแก้ว

     สำหรับการลงพื้นที่ของคณะสนช.มีกำหนดการลงพบประชาชนอีก ในวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน โดยจะเป็นทีมออกเป็น 8 คณะ ลงพื้นที่ใน 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร