11/12 2561

พิธีเปิดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ วัดท้ายน้ำ

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว เพื่อ เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจัดแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว ณ วัดท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร