Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และพิจารณาการเลือกกรรมการบริหารมูลนิธิแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร