Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จากการเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นบ้านพักของนายเสมียน น้อยขวัญ ลักษณะเป็นบ้านไม้ หลังคาสังกะสี ได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายกว่า 41,025 บาท

     ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินทุนสนับสนุน โดยผ่านนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิจิตร นำสิ่งของพระราชทานมอบให้กับนายเสมียน น้อยขวัญ จำนวน 2 ถุง และเงินช่วยเหลือเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ จำนวน 33,000 บาท และเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 3,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 36,000 บาท ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อครอบครัวนายเสมียน น้อยขวัญ อย่างหาที่สุดมิได้

     ทั้งนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร ยังได้ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนายเสมียน น้อยขวัญ อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร