Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดงานกินปลา ชมบึง หวังการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร จัดงาน กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 ณ บริเวณบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายประวิทย์ ละออบุตร ประมงจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว

     การจัดงานกินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ส่งเสริมอาชีพการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ สร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้านการประมง ฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการด้านการประมง จากหน่วยงานกรมประมง กลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิต การแปรรูปอาหารจากปลา คือ แกงคั่วปลาย่าง ช่อม่วงไส้ปลา ปากหม้อลุยสวนไส้ปลา บัวลอยเม็ดบัว ในส่วนของเมนูพิเศษ ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร มาร่วมปรุงเมนูพิเศษ ร่วมกับ เชฟไวภพ แซ่ปึง ในเมนู ข้าวผัดมัสมั่นปลา อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันการกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันกิจกรรมฮาเฮ การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสัตว์น้ำจากกลุ่มเกษตรกร ในราคาย่อมเยา การจำหน่ายสินค้า OTOP และการจัดแสดงดนตรี มหรสพ สร้างความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงานในช่วงเย็นทุกวัน

     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานประมง ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเกษตรกรผู้ประกอบการด้านประมง ด้านการเกษตร ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้งานกินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร