Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร ผู้ควบคุมนักกีฬา กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปแข็งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย

     ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561 มีนักกีฬาจังหวัดพิจิตรผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค5 จำนวน 14 ชุดกีฬา รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วย กรีฑา มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น เปตอง เทควันโด เทเบิลเทนนิส คาราเต้ ซอฟท์เทนนิส ยิงปืนรณยุทธ ชักกะเย่อ แฮนด์บอลชายหาด ยกน้ำหนัก ว่ายน้ำ เทนนิส และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย มีนักกีฬาจังหวัดพิจิตรผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 5 จำนวน 2ชนิดกีฬา รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย 2ชนิดกีฬา ประเภทความพิการทางสติปัญญา ชนิดกีฬาเปตอง ประเภททางการได้ยิน ชนิดกีฬา เปตองและเทเบิ้ลเทนนิส

     สำหรับการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร เป็นชุดวอร์ม และชุดลำลอง และจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันและค่าพาหนะเดินทาง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 310,764บาท และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 ได้รับงบประมาณจาการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันและค่าพาหนะเดินทาง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 25,968 บาท

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร