Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน"

     วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. อ.วชิรบารมี โดยมีนายบรรลือศักดิ์ ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลและข่าวสารที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ได้แก่

    1. การสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

    2. กิจกรรมวันเด็ก พ.ศ.2562

    3. สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่

    4. การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ


จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร