Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลวังทรายพูนและตลาดประชารัฐวัดไทรย้อย

     วันที่ 10 ม.ค.62 เวลา 13.30 น.  นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางจิตติมา พุกอิ่ม ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และฝ่ายทหารในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ?พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ณ พื้นที่ตลาดสดเทศบาลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน และตลาดประชารัฐวัดไทรย้อย อ.สากเหล็ก เพื่อสอบถามปัญหาเศรษฐกิจ ในการจับจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และความเป็นอยู่ของของผู้ค้ารายย่อยและประชาชนในพื้นที่ ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร