Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) รำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อชาวพิจิตรและปวงชนชาวไทย

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำภาคส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เนื่องในวันคล้ายวันขึ้นเสวยราชสมบัติของพระองค์ อีกทั้งในวันดังกล่าวยังถูกยกให้เป็นวันมวยไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าเสือถูกยกย่องเป็นพระบิดาแห่งมวยไทย

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบบวงสรวงสักการะสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ทั้งประกอบพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ พร้อมถวายมาลัยขอพระกร สรงน้ำ และจุดธูปเทียนถวายสักการะ จากนั้นเจ้าหน้าที่พราหมณ์ ได้ปรกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าเสือ ให้รับรู้ถึงสิ่งที่ลูกหลานชาวพิจิตรทำพิธีดังกล่าวให้พระองค์ท่าน จากนั้นได้มีการรำถวายจากนักเรียนนักศึกษา การแสดงการชกมวยไทย และการตีไก่ ซึ่งเป็นกีฬาที่พระองค์ทรงชื่นชอบ พร้อมกับจัดกิจกรรมขบวนแห่เครื่องราชสักการะ รถบุพชาติในแต่ละตำบลของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

     โดยการจัดงานครั้งนี้ให้ประชาชนชาวพิจิตร และนักท่องเที่ยว ได้สักการะพระบรมรูปพระเจ้าเสือ ซึ่งชาวพิจิตรยกย่องว่าทรงเป็น"พระมหากษัตริย์ผู้กตัญญูรู้คุณแผ่นดินเกิด" "พระผู้เป็นพระบิดาแห่งมวยไทย"และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ในช่วงกลางคืนจะมีกิจกรรมชกมวยไทยถวายพระองค์ท่านอีกด้วย

     สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง องค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงประสูติเมื่อเดือนอ้าย ปีขาล พ.ศ. 2205 ณ บ้านโพธิ์ประทับช้าง แขวงเมืองพิจิตร ปัจจุบันคืออำเภอโพธิ์ประทับช้าง ทรงครองราชย์ในช่วงปี พ.ศ.2240 ถึงปี พ.ศ. 2249 พระองค์เสด็จอยู่ในราชสมบัติเป็นเวลา 9 ปี เศษ และเสด็จสวรรคตในเดือน 6 ปีจอ อัฐศก จ.ศ. 1068 ตรงกับ พ.ศ.2249 สิริรวมพระชนมายุ 45 พรรษา

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร