Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การปฏิบัติภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

     เวลา 19.00.น.ประธานในพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อพุทธเกตุมงคล ณ วัดเทวประสาท อำเภอตะพานหิน

     เวลา 20.00 น. ประธานในพิธีเปิดงานกำฟ้าไทยพวน ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหมู่บ้านชุมชน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร