Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณสนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 สำหรับกองอาสารักษาดินแดน เป็นอาสาสมัครรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าสมาชิกกองอาสาฯ และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกอาสารักษาดินแดน กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นกองร้อยบริการ ที่นอกจากภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของส่วนราชการ การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยแล้ว ยังร่วมป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร