Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร นักท่องเที่ยวจากเมืองเหนือ ปลื้มกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ ชื่นชมชาวพิจิตรสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณกำแพงแห่งความภักดี ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณด้วยผักสดและข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนถึง 89 ภาพ เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ให้ชาวพิจิตรและนักท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับความวิจิตรบรรจงและความจงรักภักดีผ่านพระบรมสาทิสลักษณ์

     สำหรับโครงการตักบาตรรับอรุณ จังหวัดพิจิตรจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 07.30 น. เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจการทำบุญ และยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร