Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯ พิจิตร ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการและประชาชน ลดปัญหาค่าฝุ่นละอองสูง

     จังหวัดพิจิตร โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ขอความร่วมมือประชาชน ตรวจสอบยานพาหนะ อย่าให้มีเขม่าควันจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งกำชับให้สถานตรวจสภาพรถเอกชน เข้มงวดในการตรวจค่าควันดำให้เป็นไปตามกฎหมาย และได้ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกร งดเผาตอซังข้าวหญ้าหรือไร่อ้อย ซึ่งจะเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยมอบหมายให้นายอำเภอ เกษตรอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว และแจ้งขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกร ให้ช่วยกันตรวจสอบในพื้นที่หากปรากฏว่า มีการเผาตอซังข้าว หญ้าหรือไร่อ้อย ขอให้รดน้ำหรือรถดับเพลิงเข้าปฏิบัติการดับได้ทันที หรือหากจำเป็นให้จัดสรรช่วงเวลาในการเผาของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม

     อย่างไรก็ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ฝากถึงผู้ประกอบการที่ทำกิจการแล้วอาจมีฝุ่น โดยเฉพาะโรงสีข้าว ต้องมีมาตรการกำจัดฝุ่นละออง ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร ควรงดเผาตอซังข้าว หรือเผาไร้อ้อย ทั้งนี้เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร