Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สนช.ลงพื้นที่พิจิตร ติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาที่ดินจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาที่ดินจังหวัดพิจิตร ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 อาคารศาลากลางพิจิตร โดยนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าสวนราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมรับฟังในการประชุมดังกล่าว

     โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการโครงการขุดลอกบึงสีไฟ โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างผู้รับเหมาได้ทำการขุดลอกบึง โดยคณะสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์กล่าวรายงาน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคของการทำงาน นอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการแม่น้ำพิจิตรถึงปัญหาและอุปสรรคการทำงาน จากนั้นประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาทับซ้อนที่ดินป่าดงกุรัง ในพื้นที่อำเภอท่าบัว พร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวกับที่ประชุมเรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างประตูระบายน้ำ 4 จุด ในแม่น้ำยม เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตในช่วงน้ำหลากและแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร