02/28 2562

ผู้ว่าฯพิจิตร นำประชาชนจิตอาสาทำพิธีเปิดฝายชะลอน้ำมีชีวิต แก้ปัญหาน้ำแล้ง คืนความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติ

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร นำประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณคลองสายคำโห้ หมู่ที่ 1 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พาแกนนำครูฝายไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาลมาขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

     อำเภอเมืองพิจิตร ได้คัดเลือกคลองสายคำโห้ หมู่ที่ 1 ตำบลสายลำโห้ ดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยตำบลสายคำโห้ มีเขตติดต่อกับอำเภอวังทรายพูน ในฤดูน้ำหลากจะได้รับน้ำที่ไหลมาจากยอดเขาเพชรบูรณ์ เข้าสู่อำเภอวังทรายพูน ไหลลงคลองสายคำโห้ และลงพื้นที่ลุ่มของอำเภอเมืองพิจิตร เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งไม่มีน้ำในลำคลอง เกษตรกรในพื้นที่ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค และประกอบการเกษตร ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน อำเภอเมืองพิจิตรได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องการสร้าง "ฝายมีชีวิต" ที่เป็นการผสมผสาน หลักการศาสตร์พระราชา วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับแนวพระราชดำริ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ภายใต้โครงการ “สิบ เก้า ฝายมีชีวิต ถวายบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เทิดไท้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” เพื่อคืนชีวิตแก่สายน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นฝายต้นแบบให้กับทุกตำบลของอำเภอเมืองพิจิตร

     สำหรับกิจกรรมวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตรให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง ให้ความอนุเคราะห์ร่วมกันในการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาของอำเภอเมืองพิจิตร รวมด้วยศิลปินจิตอาสา “เก่ง ธชย ประทุมวรรณ” รวมทั้งภาคีทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างทำฝายมีชีวิต ต้นแบบ อำเภอเมืองพิจิตรในวันนี้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร