03/01 2562

การปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายวิทยา มากปาน)

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร(กอพม.).จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

     โดยในเวลา 13.30 น. ได้ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร