Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2562

     วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร