Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร นำประชาชนจิตอาสาปรับภูมิทัศน์วัดท่าหลวงสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

     วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ แม่น้ำน่าน พร้อมทั้งจัดพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8 เมษายน และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันที่ 9 เมษายน 5262 ซึ่งในวันนี้มีประชนจิตอาสาตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น นับเป็นมหามงคลยิ่ง ที่พสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีและเป็นการแสดงพลังของจิตอาสาที่จะร่วมกันทำความดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดทำพิจิตร ถูกกำหนดเป็นบริเวณกลางแม่น้ำน่าน หน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ที่มีองค์หลวงพ่อเพชรประดิษฐานภายในพระอุโบสถเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิจิตร อีกทั้งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวพิจิตรมาช้านาน โดยไหลผ่าน 3 อำเภอของจังหวัดพิจิตร คือ อ.เมืองพิจิตร ตะพานหิน และอ.บางมูลนากมีความยาวทั้งสิ้น 97 กิโลเมตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร