Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

     วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร