Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สุดเขตพิจิตร รองผู้ว่าฯ พิจิตร นำขบวนปั่นจักรยาน 19 กม. รณรงค์คนพิจิตรตื่นตัว ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. พร้อมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ อ.ดงเจริญ

     ช่วงบ่ายวันที่ 20 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวิทยา มากปาน นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายนักปั่นจักรยาน ร่วมปั่นจักรยาน ระยะทาง 19 กิโลเมตร ในเขต ต.สำนักขุนเณร ต.ห้วยพุก ต.ห้วยร่วม และ ต.ห้วยน้ำโจน อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ตามโครงการ “ผู้ว่าพาปั่น” เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการออกกำลังกาย สร้างความรักความสามัคคีและความสุข นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายให้คนไทย รวมทั้งส่วนราชการทั่วประเทศ ออกกำลังกายในทุกวันพุธ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำคณะนักปั่นจักรยานรณรงค์เชิญชวนให้ชาวพิจิตรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิใช้เสียง เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นและเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กพิการ รวม 5 ราย ได้แก่ เด็กชายอนุชา มิ่งเหล็ก อายุ 6 ปี พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รายต่อมานายทองคูณ สนองบุญ อายุ 70 ปี พิการทางการมองเห็น นางสาวยิ้ม จินดามัง อายุ 71 ปี ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ลำพัง นายผัด ทองบู่ อายุ 93 ปี ผู้ป่วยสูงอายุ และนายแผ่น สุขแก่น อายุ 81 ปี ผู้สูงอายุอัมพาตติดเตียง สำหรับครั้งนี้ คณะนักปั่นจักรยาน ได้นำสิ่งของที่เตรียมมาของแต่ละคน มอบให้กับผู้สูงอายุและเด็กพิการทั้ง 5 ราย จำนวนมาก สร้างความประทับใจให้กับชาวชุมชนทั้ง 4 ตำบลเป็นอย่างมาก

     นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำขบวนปั่นจักรยานเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพน้ำพริกไร้สารบ้านลำตะคลอง และผลิตภัณฑ์โอท็อป ของขึ้นชื่อของอำเภอดงเจริญอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร