Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ

     วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและปลูกต้นไม้ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดเขารูปช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดงประคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร