Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร

     วันที่ 10 เมษายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ณ ศาลหลักเมืองพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

     จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีภูมิหลังประวัติอันยาวนาน ซึ่งได้กล่าวไว้ ในพงศาวดารเหนือว่า เมืองเก่าพิจิตรเป็นเมืองโบราณ ตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และได้กล่าวถึงพระยาโคตมเทวราช เจ้าเมืองละโว้ อพยพพาลี้พลขึ้นมาทางเหนือ ถึงบ้านโกณฑัญคาม สันนิษฐานว่าคือ เมืองไชยบวร ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านน้อย กับตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล ต่อมาในราวพุทธศักราช 1601 พระราชบุตรพระนามว่า เจ้ากาญจนกุมาร หรือพระยาโคตรตะบอง ได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่เมืองใหม่ ในบริเวณ เมืองเก่าพิจิตรในปัจจุบัน และได้ตั้งชื่อเมืองใหม่นี้ว่า "พิจิตร" แปลว่า "เมืองงาม" จากความสำคัญของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ที่ลูกหลานชาวพิจิตรและ ประชาชนที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดพิจิตรอย่างร่มเย็นเป็นสุข จึงได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึง พระคุณพระยาโคตรตะบองผู้สร้างเมืองพิจิตร จึงได้จัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2562 ณ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระยาโคตรตะบองผู้สร้างเมืองพิจิตร ที่มีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อประชาชนชาวพิจิตร และร่วมสักการะหลักเมืองพิจิตร เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการจำหน่าย สินค้าภูมิปัญญาในท้องถิ่นของจังหวัด เพื่อยกระดับให้งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ให้เป็นประเพณีที่สำคัญประจำของจังหวัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีตักบาตรรับอรุณพระภิกษุ สามเณร จำนวน 99 รูป พิธีบูชาบวงสรวงหลักเมือง พิธีถวายสักการะพระยาโคตรตะบอง ขบวนรถบุปผชาติสรงน้ำพระฯ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากทุกอำเภอ ตลาดแลกเบี้ยโบราณ การแสดงแสง เสียง การประกวดธิดาพระยาโคตรตะบองเมืองพิจิตร รำวงสาม ส. แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประกวดอาหารไทย แสดงแบบผ้าไทย มหกรรมสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด วงดนตรีนักร้องลูกทุ่ง เป็นต้น

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร