Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร ติดตามสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างใกล้ชิด

     วันที่ 12 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.พิจิตร นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย อปพร. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนา ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (11 เม.ย.) ทำให้การจราจรตามถนนสายต่าง ๆ เป็นไปอย่างคับคั่ง ในวันแรกของการเดินทาง จังหวัดพิจิตร เกิดอุบัติเหตุแล้ว 6 ครั้งยังไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุมาจากเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือรถจักรยานยนต์ 4 ครั้ง ที่เหลือเกิดจากรถปิคอัพและรถเก๋งในเขต อ.สามง่าม ทับคล้อ บึงนาราง วังทรายพูน โอกาสนี้ ป้องกันจังหวัดพิจิตร ขอความร่วมมือให้ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจเยี่ยมตามจุดเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ เพื่อป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะเวลา 15.00 – 20.00 น.ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมออกมาเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก

     ด้านขนส่งจังหวัดพิจิตร ได้ออกตรวจความพร้อมของรถโดยสาร พนักงานขับรถ อย่างต่อเนื่อง และยังไม่พบข้อบกพร่อง การกระทำความผิด หรือการเสพสารเสพติดของพนักงานขับรถ

     ด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กำหนดแผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อทุกแขนง รวมทั้งสื่อออนไลน์ และเครือข่ายสื่อ โดยรายงานสถานการณ์ และข้อสังเกตประจำวันเพื่อป้องปรามประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง

     นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เน้นย้ำกับทุกหน่วย ให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะถนนสายหลัก จัดชุดลาดตระเวน ชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจในห้วงเวลาเสี่ยง รวมทั้งติดตั้งไฟกระพริบ รถตรวจการณ์เพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน และป้องปรามการขับรถเร็ว

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร