Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร