Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ

     วันที่ 13 พฤษภาคม  2562 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference )ณ ห้องประชุม POC  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร