Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 14 พฤษภาคม  2562 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและการจัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่  1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร