Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน"

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. อ.วชิรบารมี เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลและข่าวสารที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ดังนี้

     1. งานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     2. กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

     3. การพยากรณ์สภาพอากาศ

     4. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ.

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร