Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก” ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวอำเภอบางมูลนาก

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก” ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และ กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว

     โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้สร้างอาคารเกียรติยศ ๑๐๐ ปี ต่อมาได้ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก ซึ่งเป็นไปตามดำริของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และให้ข้อเสนอแนะว่าควรสร้างหอประวัติศาสตร์ "บางมูลนาก" ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างหอประวัติศาสตร์ "บางมูลนาก" และเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติของอำเภอบางมูลนาก ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึง วัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นการสะท้อนบทบาทของโรงเรียน ในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ความรัก ความสามัคคี ของทุกภาคส่วนในการร่วมกันทอดผ้าป่า การศึกษาเพื่อสร้างหอประวัติศาสตร์ "บางมูลนาก"

     สำหรับยอดเงิน ในการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก” ในวันนี้ จำนวน 5,333,991 บาท โดยจะนำเงินใช้ในการสร้างหอประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวบางมูลนาก และประชาชนทั่วไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร