Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

งานพิธีไหว้ครู ปู่ฤๅษีสืบสานศิลปะพื้นบ้าน ครั้งที่ 43

     วันที่ 16 พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์  เป็นประธานจุดเทียนชัย งานพิธีไหว้ครู ปู่ฤๅษีสืบสานศิลปะพื้นบ้าน ครั้งที่ 43 โดยมี  นายไชยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะลิเก  ภายในจังหวัดพิจิตรร่วมพิธี  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร