05/17 2562

งานพิธีไหว้ครู ปู่ฤๅษีสืบสานศิลปะพื้นบ้าน ครั้งที่ 43

     วันที่ 16 พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์  เป็นประธานจุดเทียนชัย งานพิธีไหว้ครู ปู่ฤๅษีสืบสานศิลปะพื้นบ้าน ครั้งที่ 43 โดยมี  นายไชยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะลิเก  ภายในจังหวัดพิจิตรร่วมพิธี  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร