05/21 2562

พุทธศาสนิกชนชาวพิจิตรพร้อมใจนุ่งขาว ห่มขาว เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา พร้อมสืบสานประเพณีบุญสลากภัต

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร บรรยากาศการทำบุญตักบาตร ฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา เต็มไปด้วยความคึกคัก ด้วยพลังศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวพิจิตร โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำพุทธศาสนิกชนทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวตลอดจนผู้สูงอายุจำนวนมาก พร้อมใจกันนุ่งขาว ห่มขาว เข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม รักษาศีล รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาที่มีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวข้องวันวิสาขบูชาให้กับพุทธศาสนิกชนที่เป็นเยาวชน วัยรุ่นหนุ่มสาว ได้มีความรู้ ความเข้าใจและความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อลด ละ เลิกการทำบาป ผิดศีลและอบายมุขต่างๆ ทั้งปวง

     พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯพิจิตรยังได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน สืบสานประเพณีบุญสลากภัต โดยการจับสลากหมายเลข นำอาหารคาวหวาน ผลไม้ตามฤดูกาล ใส่เครื่องเบญจรงค์ ถวายอาหารเลี้ยงแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร