Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิจิตร จัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ สร้างบุญใหญ่ด้วยการให้ชีวิต เนื่องในวันวิสาขบูชา

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ภายหลังจากพิธีทำบุญตักบาตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธี ไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานบุญ หน้าพระอุโบสถ หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

     สำหรับพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันวิสาขบูชานี้ จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร อานิสงส์ของการให้ทานไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งเดิมจะถูกนำไปฆ่า เป็นทานที่ให้ชีวิตความอยู่รอด เป็นส่วนหนึ่งของอายุ หมายถึงความมีอายุยืนยาว ประการหนึ่ง โค-กระบือเหล่านั้น เมื่อจะถูกนำไปเพื่อฆ่า ก็ตื่นตระหนกอยู่ด้วยความกลัว ความทุกข์ กระวนกระวายหาทางเอาชีวิตรอด เมื่อไถ่ชีวิตเขามา ย่อมเป็นการให้ความปลอดจากภัย ห่างจากความกลัว โดยเฉพาะการให้ชีวิตเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะถือได้ว่าได้ให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ใหญ่ ซึ่งการไถ่ชีวิตกระบือ ในครั้งนี้ มีกระบือ จำนวน 12 ตัว

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร