Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตรเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว

     ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรร่วมกับอำเภอตะพานหิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นกองกำลังภาคประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม การกระทำความผิดกฎหมาย ตลอดจนเป็นผู้ดูแล สอดส่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ต่างๆของอำเภอตะพานหินเข้าร่วมกว่า 400 คน โดยจะทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม จะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และมีบุคลิกที่เหมาะสมในการปฏิบัติการต่างๆ

     นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธีได้กล่าวเน้นย้ำกับผู้อบรม ให้ช่วยกันดูแลประชาชนในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งช่วงนี้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อาจมีลมพายุทำให้บ้านเรือนเสียหายได้ และเมื่อเกิดเหตุ ให้รีบแจ้งเข้าไปยังหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุด เพื่อที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าเหลือได้ทันท่วงที

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร