Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิจิตร โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6

     ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานของสถานประกอบการในการพัฒนาเครือข่าย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันของสถานประกอบการ และเป็นแผนการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและสถานประกอบการ

     ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานประกอบการในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร