Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร เตรียมจัดทำโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 อาคารศาลากลางพิจิตร นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังแนวทางการทำธนาคารน้ำใต้ดิน จาก ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ

     เนื่องจากจังหวัดพิจิตร มีแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งซึ่งต่อเนื่องจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฝายมีชีวิต โดยจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในเบื้องต้นมีแนวทางดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบซึ่งประกอบด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เป็นการขุดบ่อได้ทั่วไป เช่นไร่ นา บ้านเรือน รางระบายน้ำ เพื่อทำหน้าที่เติมน้ำลงดินเพิ่มความชุ่มชื้น และระบบเปิด คือการปรับปรุงบ่อเดิมให้ลึกถึงชั้นดินเหนียว หรือการขุดบ่อใหม่ ใช้แก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง และสามารถนำน้ำมาใช้ได้ ประโยชน์ที่ได้รับ คือ การคืนระบบนิเวศน์สู่ธรรมชาติ มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้มอบหมายให้ปกครองจังหวัดพิจิตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร สำรวจพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อดำเนินการขุดบ่อ ระบบปิดและขุดบ่อระเปิด ตามแนวทางธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป

     สำหรับจังหวัดพิจิตรได้จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บริเวณโรงจอดรถด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยใช้ขวดน้ำที่ใช้แล้วเติมน้ำ 2 ใน 3 ของขวด ยางรถยนต์เก่า หินก่อสร้าง เศษอิฐ กระเบื้อง ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่รับน้ำฝนจากศาลากลาง และเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บน้ำใต้ดิน สร้างความชุ่มชื่น ให้กับบริเวณดังกล่าว

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร