Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯพิจิตร กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมกรมการจังหวัดเพื่อติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆของจังหวัดพิจิตร

โอกาส นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในเดือนเมษายน จนกระทั้งการจัดมหรสพสมโภชฯเดือนพฤษภาคม ที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สง่างามสมพระเกียรติ

พร้อมกันนี้จังหวัดพิจิตรขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ในเวลา 6.30 น. และในช่วงเย็นเวลา 19.00 จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร โดยการแต่งกายข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวไม่สวมหมวก ประชาชนทั่วไปแต่งกายโทนสีเหลือง จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียง


 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

 

ผู้ว่าฯพิจิตร กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี