Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 2562

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นาย สมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 2562 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

     สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร เชิญชวนคนรักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬาจังหวัดพิจิตร มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร โดยการวิ่งครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 รุ่นด้วยกัน คือ

     1. รุ่นมินิมาราธอน 10.4 KM จะได้รับเสื้อจำนวน 1 ตัวและเหรียญที่ระลึกจำนวน 1 เหรียญ

     2. รุ่น Funrun 6 KM จะได้รับเสื้อที่ระลึกจำนวน 1 ตัว

     และกรณีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่ทันตามกำหนด ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมมินิมาราธอน ในวันดังกล่าวได้

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร