Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิตร ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม CK Convention Hall

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร