Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตรจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำส่วนราชการประชาชน และคณะทำงานฝ่ายต่างๆในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้นได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมรับชมวีดีทัศน์ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชภิเษก และรับชมการแสดงรำถวายพระพรฯจากนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

     ในการนี้ผู้ว่าพิจิตรได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้มาร่วมงาน พร้อมรับฟังการบรรเลงเพลงจากวงดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร