Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พสกนิกรชาวพิจิตรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดท่าหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

     วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร และจิตอาสาฯชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดท่าหลวง พระอารามหลวง (ฝั่งโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

     โอกาสนี้ ผู้ว่าฯพิจิตร ได้กล่าวเทิดพระเกียรติฯ และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ ทำความดีด้วยหัวใจ และยังได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดท่าหลวง พระอารามหลวง กวาดลานวัด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร