Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าพิจิตร พร้อมกาชาดพิจิตร ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย และผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

     วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนในกำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัยและผู้ยากไร้ ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 4 ครอบครัว

     ผู้ว่าพิจิตรพร้อมคณะได้เข้าให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัวได้แก่ ครอบครัวนางสมบุย สะบานหล้า ชาวตำบลดงกลาง ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ครอบครัวที่ 2ได้แก่ ครอบครัวนายผ่อน ตั้งลี ชาวตำบลป่ามะคาบ ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะได้พูดคุย และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เป็นขวัญกำลังใจแก่ทั้ง 2 ครอบครัว พร้อมกันนี้ได้ประสานให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้าสำรวจช่วยเหลือในขั้นพื้นฐาน เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ต่อไป

     จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพิจิตรเพื่อเข้าเยี่ยมผู้ป่วยพิการติดเตียง ที่มีแผลกดทับรอบลำตัว คือ นางสวิง สอนรัตน์ อายุ 66 ปี โดยได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวและ ได้มอบ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่นางสวิง พร้อมกันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิจิตรได้เข้าสอบถามข้อมูลเพื่อสนับสนุนเงินช่วยเหลืออีกด้วย

     ครอบครัวสุดท้ายผู้ว่าพิจิตรพร้อมนายกเหล่ากาชาดและคณะ ได้เดินทางไปยังตำบลท่าฬ่อเพื่อเข้าเยี่ยม นายลำจวน คำภักดี ผู้พิการจิตเวช แต่ไม่ทำร้ายใคร โดยคณะได้พูดคุยกับครอบครัวของนายลำจวน พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เป็นขวัญกำลังใจ

     ทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวนอกจากเป็นการเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแล้ว ยังเป็นการร่วมกันทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร