Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯพิจิตรสำรวจคลองข้าวตอก เตรียมกำหนดเป็นคลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     วันที่ 3 มิถุนายน 2562 บริเวณหมู่ 4 ตำบลดงกลาง นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือสำรวจคลองข้าวตอก เพื่อพิจารณากำหนดคลองข้าวตอกเป็นคลองเฉลิมพระเกียรติ

     กระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม ฟื้นฟูพัฒนาคูคลอง ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราโชบายที่ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยให้ทุกจังหวัดกำหนดคูคลองหรือแหล่งน้ำที่จะทำการฟื้นฟูพัฒนา โดยให้เริ่มจัดกิจกรรมได้ตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564

     ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานราชการและผู้นำท้องที่ตำบลดงกลาง ลงเรือท้องแบนสำรวจคลองข้าวตอก เพื่อพิจารณาในการยกเป็นคลองเฉลิมพระเกียรติ โดยคลองข้าวตอกแห่งนี้พาดผ่านตำบลดงกลางมีระยะทาง กว่า 9 กิโลเมตร ชาวบ้านจะใช้น้ำจากคลองข้าวตอกในการปลูกพืชผัก เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว คลองแห่งนี้มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี และได้รับการดูแลจากชาวบ้านในเรื่องของความสะอาด อีกทั้งมีถนนริมสองฝั่งเพื่อใช้ในการสัญจร ปั่นจักรยานออกกำลังกาย และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยความพร้อมในหลายๆด้านจังหวัดพิจิตรจึงได้พิจารณาคลองข้าตอกแห่งนี้ เพื่อเป็นคลองเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร