06/04 2562

จ.พิจิตร จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

     ช่วงค่ำของวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำพสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศาลากลางพิจิตร

     ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกรวยถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ร่วมกับผู้ร่วมพิธี ถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

     ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวพิจิตรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ช่วงค่ำของวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำพสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมศาลากลางพิจิตร

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกรวยถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนพร้อมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ร่วมกับผู้ร่วมพิธี ถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวพิจิตรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์